Oslo Fighting Mongooses Cruiserweight military Tournament (Week 1, August 2032 - Week 3, October 2032 ) - Completed

HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
ROUND 5
ROUND 6
ROUND 7
ROUND 8
ROUND 8A
1.(#1) Ken Guru, llecha
188.5-79-d-5-2-11-10-7-7-1-1-1-20-1
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
1.(#16) David Ware, bigmanchris
188.5-79-d-5-2-11-10-7-7-1-1-1-20-1
174-83-a-6-8-5-5-5-5-7-7-7-20-5
2.(#8) David Haye, KWIM
180.5-77-d-14-11-6-10-6-1-1-1-1-20-3
168.5-77-a-10-2-7-6-7-7-1-1-1-20-7
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
2.(#9) Brandon Carter, jc2the3rd
180.5-77-d-14-11-6-10-6-1-1-1-1-20-3
180.5-77-d-14-11-6-10-6-1-1-1-1-20-3
3.(#4) Tyler Smith, luke83
175-77-a-5-5-11-13-5-5-1-1-1-20-3
175-77-a-5-5-11-13-5-5-1-1-1-20-3
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
3.(#13) Jonny bigbootie, grimbo95
175-77-a-5-5-11-13-5-5-1-1-1-20-3
167.5-77-a-9-8-7-5-10-4-1-4-1-20-6
4.(#5) Stelios Pavlova, steelo90
175-77-a-5-5-11-13-5-5-1-1-1-20-3
179.5-81-a-15-15-5-15-1-1-1-1-1-20-1
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
4.(#12) Chris Brown, Cridersis
179.5-81-a-15-15-5-15-1-1-1-1-1-20-1
179-79-d-5-8-6-5-3-6-10-4-10-20-5
5.(#2) Sue Ridgepipe, martb
182.5-77-a-3-2-11-7-8-9-1-1-1-20-4
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
5.(#15) Wendell House, Connyboy
182.5-77-a-3-2-11-7-8-9-1-1-1-20-4
171-79-d-6-20-6-6-6-4-4-4-4-20-6
6.(#7) Don Kiddick, Langers
182.5-77-a-3-2-11-7-8-9-1-1-1-20-4
166.5-77-d-12-2-10-10-1-1-1-1-1-20-10
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
6.(#10) shravan shetty, Shravanptr
166.5-77-d-12-2-10-10-1-1-1-1-1-20-10
172.5-79-d-9-5-7-5-5-5-6-4-4-20-5
7.(#3) isaiah williams, vamking12
182.5-77-a-3-2-11-7-8-9-1-1-1-20-4
175.5-87-a-1-2-1-14-10-10-1-1-1-20-4
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
7.(#14) Zyddy Zedster, Zyd
10126
168-77-d-7-20-7-7-4-4-3-4-2-20-7
8.(#6) Papa Willie, Copperdollar
172.5-85-d-12-15-3-3-5-7-7-3-3-20-3
172.5-85-d-12-15-3-3-5-7-7-3-3-20-3
8.(#11) Ben Biroschak, Russelldl
172.5-85-d-12-15-3-3-5-7-7-3-3-20-3
185-86-a-4-20-6-6-4-6-5-5-3-20-4166.5-77-d-12-2-10-10-1-1-1-1-1-20-10180.5-77-d-14-11-6-10-6-1-1-1-1-20-3175-77-a-5-5-11-13-5-5-1-1-1-20-3
174-83-a-6-8-5-5-5-5-7-7-7-20-5
168.5-77-a-10-2-7-6-7-7-1-1-1-20-7
168.5-77-a-10-2-7-6-7-7-1-1-1-20-7180.5-77-d-14-11-6-10-6-1-1-1-1-20-3
168.5-77-a-10-2-7-6-7-7-1-1-1-20-7
167.5-77-a-9-8-7-5-10-4-1-4-1-20-6
168-77-d-7-20-7-7-4-4-3-4-2-20-7
167.5-77-a-9-8-7-5-10-4-1-4-1-20-6
167.5-77-a-9-8-7-5-10-4-1-4-1-20-6
167.5-77-a-9-8-7-5-10-4-1-4-1-20-6
179-79-d-5-8-6-5-3-6-10-4-10-20-5188.5-79-d-5-2-11-10-7-7-1-1-1-20-1
188.5-79-d-5-2-11-10-7-7-1-1-1-20-1172.5-85-d-12-15-3-3-5-7-7-3-3-20-3
171-79-d-6-20-6-6-6-4-4-4-4-20-6
188.5-79-d-5-2-11-10-7-7-1-1-1-20-1
171-79-d-6-20-6-6-6-4-4-4-4-20-6188.5-79-d-5-2-11-10-7-7-1-1-1-20-1
172.5-79-d-9-5-7-5-5-5-6-4-4-20-5
188.5-79-d-5-2-11-10-7-7-1-1-1-20-1
179.5-81-a-15-15-5-15-1-1-1-1-1-20-1
175.5-87-a-1-2-1-14-10-10-1-1-1-20-4
179.5-81-a-15-15-5-15-1-1-1-1-1-20-1
185-86-a-4-20-6-6-4-6-5-5-3-20-4
185-86-a-4-20-6-6-4-6-5-5-3-20-4
ROUND 6B
167.5-77-a-9-8-7-5-10-4-1-4-1-20-6
5th Place
172.5-85-d-12-15-3-3-5-7-7-3-3-20-3
1st PlaceKen Guru, llecha
2nd PlaceSue Ridgepipe, martb
3rd PlaceTyler Smith, luke83
4th PlaceBrandon Carter, jc2the3rd
5th PlaceJonny bigbootie, grimbo95