London Fortes fortuna adjuvat Welterweight youth Tournament (Week 2, June 2032 - Week 4, August 2032 ) - Completed

HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
ROUND 5
ROUND 6
ROUND 7
ROUND 8
ROUND 8A
1.(#1) Tucker Jenkins, Bullan
175.5-59-d-5-2-10-5-8-9-1-1-1-20-1
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
1.(#16) Junior Euslez, Fidel
175.5-59-d-5-2-10-5-8-9-1-1-1-20-1
155.5-63-a-7-11-4-1-11-5-1-1-1-20-8
2.(#8) Sugar Ray Charles, PaddyD1983
175.5-59-d-5-2-10-5-8-9-1-1-1-20-1
178-59-a-1-2-10-10-4-5-6-1-1-20-5
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
2.(#9) Krzesimir Pulaski, Archespor
178-59-a-1-2-10-10-4-5-6-1-1-20-5
163.5-61-a-7-12-3-5-8-3-9-5-2-20-3
3.(#4) Jack Harrington-Grace, MichealItarus
175.5-59-d-5-2-10-5-8-9-1-1-1-20-1
172.5-62-a-5-8-7-5-5-5-4-3-2-20-5
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
3.(#13) gago tarantado, trebliw
154-59-d-5-8-5-5-6-6-5-5-5-20-6
154-59-d-5-8-5-5-6-6-5-5-5-20-6
4.(#5) Manson Charlie, rdulieu
154-59-d-5-8-5-5-6-6-5-5-5-20-6
167.5-62-d-5-3-7-7-5-5-3-3-3-20-5
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
4.(#12) Michael Mitchell, bigmanchris
167.5-62-d-5-3-7-7-5-5-3-3-3-20-5
153.5-59-d-10-5-3-5-4-3-8-2-2-20-10
5.(#2) Wilfredo Benitez, RAYMANCINI
175.5-59-d-5-2-10-5-8-9-1-1-1-20-1
152.5-59-d-4-3-7-18-1-9-1-1-1-20-1
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
5.(#15) Alex Trevon, Apophis0723
161-62-d-7-11-5-4-6-4-5-4-5-20-4
161-62-d-7-11-5-4-6-4-5-4-5-20-4
6.(#7) Bob Glory, erasmus
166-60-d-5-15-6-7-6-6-1-1-1-20-5
153.5-64-a-10-20-8-2-6-5-2-2-1-20-1
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
6.(#10) Singular Dimension, groovsh8ker
166-60-d-5-15-6-7-6-6-1-1-1-20-5
32. Winner 31
166-60-d-5-15-6-7-6-6-1-1-1-20-5
7.(#3) Jonny Gunns, luke83
155.5-59-a-1-3-9-14-4-7-1-1-1-20-5
153-59-d-5-8-6-14-5-5-1-1-1-20-4
32. Loser 31*
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
7.(#14) Joshua Price, yuyuman80
12203
155.5-59-a-1-3-9-14-4-7-1-1-1-20-5
8.(#6) Marek Kwiatek, Aglomeracja
155.5-59-a-1-3-9-14-4-7-1-1-1-20-5
170.5-62-a-5-3-5-7-6-6-2-2-2-20-6
8.(#11) Lars Mikkelsen, vtudorica
170.5-62-a-5-3-5-7-6-6-2-2-2-20-6
161-60-a-12-11-10-3-2-3-2-2-2-20-5161-62-d-7-11-5-4-6-4-5-4-5-20-4154-59-d-5-8-5-5-6-6-5-5-5-20-6155.5-59-a-1-3-9-14-4-7-1-1-1-20-5
155.5-63-a-7-11-4-1-11-5-1-1-1-20-8
163.5-61-a-7-12-3-5-8-3-9-5-2-20-3
163.5-61-a-7-12-3-5-8-3-9-5-2-20-3170.5-62-a-5-3-5-7-6-6-2-2-2-20-6
163.5-61-a-7-12-3-5-8-3-9-5-2-20-3
170.5-62-a-5-3-5-7-6-6-2-2-2-20-6166-60-d-5-15-6-7-6-6-1-1-1-20-5
170.5-62-a-5-3-5-7-6-6-2-2-2-20-6
172.5-62-a-5-8-7-5-5-5-4-3-2-20-5
170.5-62-a-5-3-5-7-6-6-2-2-2-20-6
172.5-62-a-5-8-7-5-5-5-4-3-2-20-5
153.5-59-d-10-5-3-5-4-3-8-2-2-20-10166-60-d-5-15-6-7-6-6-1-1-1-20-5
178-59-a-1-2-10-10-4-5-6-1-1-20-5166-60-d-5-15-6-7-6-6-1-1-1-20-5
152.5-59-d-4-3-7-18-1-9-1-1-1-20-1
153.5-64-a-10-20-8-2-6-5-2-2-1-20-1
153.5-64-a-10-20-8-2-6-5-2-2-1-20-1166-60-d-5-15-6-7-6-6-1-1-1-20-5
153.5-64-a-10-20-8-2-6-5-2-2-1-20-1
167.5-62-d-5-3-7-7-5-5-3-3-3-20-5
167.5-62-d-5-3-7-7-5-5-3-3-3-20-5
153-59-d-5-8-6-14-5-5-1-1-1-20-4
167.5-62-d-5-3-7-7-5-5-3-3-3-20-5
153-59-d-5-8-6-14-5-5-1-1-1-20-4
161-60-a-12-11-10-3-2-3-2-2-2-20-5
ROUND 6B
154-59-d-5-8-5-5-6-6-5-5-5-20-6
5th Place
167.5-62-d-5-3-7-7-5-5-3-3-3-20-5
1st PlaceTucker Jenkins, Bullan
2nd PlaceSingular Dimension, groovsh8ker
3rd PlaceJoshua Price, yuyuman80
4th PlaceMarek Kwiatek, Aglomeracja
5th Placegago tarantado, trebliw