Copenhagen Joy and Tears Middleweight youth Tournament (Week 4, October 2046 - Week 2, January 2047 ) - Completed

HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
ROUND 5
ROUND 6
ROUND 7
ROUND 8
ROUND 8A
1.(#1) Tony Brooks, Bullan
183-68-d-5-2-10-7-6-6-1-1-1-20-1
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
1.(#16) School yard Bully, Reggy
183-68-d-5-2-10-7-6-6-1-1-1-20-1
161-68-d-9-8-7-3-6-7-1-1-1-20-8
2.(#8) Gunner Craft, Willdh3
183-68-d-5-2-10-7-6-6-1-1-1-20-1
163-68-d-7-5-7-5-7-5-5-3-2-20-3
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
2.(#9) Mario Persephone, corriereromano
163-68-d-7-5-7-5-7-5-5-3-2-20-3
179-67-a-4-8-4-3-10-4-3-7-4-20-7
3.(#4) jermaine taylor, hawgfan
183-68-d-5-2-10-7-6-6-1-1-1-20-1
171.5-69-d-6-5-11-5-5-5-5-1-1-20-1
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
3.(#13) Jon Roan, keeganpr
171.5-69-d-6-5-11-5-5-5-5-1-1-20-1
160.5-69-a-13-15-8-5-3-4-1-1-1-20-1
4.(#5) Candy Barker, kpatrickr
181-72-d-13-11-4-2-8-3-1-1-1-20-1
181-72-d-13-11-4-2-8-3-1-1-1-20-1
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
4.(#12) Greg Free, JPrince
181-72-d-13-11-4-2-8-3-1-1-1-20-1
159.5-67-a-5-11-10-10-4-1-1-5-5-20-3
5.(#2) Pera Pervo, DerAlte
183-68-d-5-2-10-7-6-6-1-1-1-20-1
180.5-69-d-3-2-5-10-6-8-1-5-1-20-1
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
5.(#15) Nickolai Homakov, Motor78
180.5-69-d-3-2-5-10-6-8-1-5-1-20-1
166.5-68-a-10-5-4-4-6-8-2-3-2-20-3
6.(#7) Dechlan Tomsett, deches
180.5-69-d-3-2-5-10-6-8-1-5-1-20-1
160-68-a-6-2-8-6-7-6-3-2-1-20-6
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
6.(#10) Marco Benitez, av0930
176-67-d-7-3-5-5-5-8-5-3-3-20-3
32. Winner 31
176-67-d-7-3-5-5-5-8-5-3-3-20-3
7.(#3) Rogerio De La Tomasia, xxflip
180.5-69-d-3-2-5-10-6-8-1-5-1-20-1
185.5-67-d-1-2-13-10-1-6-1-1-1-20-8
32. Loser 31*
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
7.(#14) Patrick Nielsen, Bags84
17069
160.5-67-d-12-17-3-4-6-7-3-1-1-20-2
8.(#6) Leonard Hooke, Connyboy
160.5-67-d-12-17-3-4-6-7-3-1-1-20-2
163.5-68-d-9-5-3-3-9-7-3-1-1-20-8
8.(#11) Zaito Velazquez, Zaito
161.5-67-a-6-3-7-6-6-9-3-1-1-20-5
161.5-67-a-6-3-7-6-6-9-3-1-1-20-5176-67-d-7-3-5-5-5-8-5-3-3-20-3181-72-d-13-11-4-2-8-3-1-1-1-20-1180.5-69-d-3-2-5-10-6-8-1-5-1-20-1
161-68-d-9-8-7-3-6-7-1-1-1-20-8
161-68-d-9-8-7-3-6-7-1-1-1-20-8
161-68-d-9-8-7-3-6-7-1-1-1-20-8181-72-d-13-11-4-2-8-3-1-1-1-20-1
179-67-a-4-8-4-3-10-4-3-7-4-20-7
160.5-69-a-13-15-8-5-3-4-1-1-1-20-1181-72-d-13-11-4-2-8-3-1-1-1-20-1
161.5-67-a-6-3-7-6-6-9-3-1-1-20-5
160.5-69-a-13-15-8-5-3-4-1-1-1-20-1
160.5-69-a-13-15-8-5-3-4-1-1-1-20-1
160.5-69-a-13-15-8-5-3-4-1-1-1-20-1
159.5-67-a-5-11-10-10-4-1-1-5-5-20-3181-72-d-13-11-4-2-8-3-1-1-1-20-1
163-68-d-7-5-7-5-7-5-5-3-2-20-3160.5-67-d-12-17-3-4-6-7-3-1-1-20-2
166.5-68-a-10-5-4-4-6-8-2-3-2-20-3
166.5-68-a-10-5-4-4-6-8-2-3-2-20-3
166.5-68-a-10-5-4-4-6-8-2-3-2-20-3160.5-67-d-12-17-3-4-6-7-3-1-1-20-2
160-68-a-6-2-8-6-7-6-3-2-1-20-6
163.5-68-d-9-5-3-3-9-7-3-1-1-20-8
171.5-69-d-6-5-11-5-5-5-5-1-1-20-1
185.5-67-d-1-2-13-10-1-6-1-1-1-20-8
163.5-68-d-9-5-3-3-9-7-3-1-1-20-8
163.5-68-d-9-5-3-3-9-7-3-1-1-20-8
163.5-68-d-9-5-3-3-9-7-3-1-1-20-8
ROUND 6B
160.5-69-a-13-15-8-5-3-4-1-1-1-20-1
5th Place
163.5-68-d-9-5-3-3-9-7-3-1-1-20-8
1st PlaceTony Brooks, Bullan
2nd PlaceCandy Barker, kpatrickr
3rd PlacePera Pervo, DerAlte
4th PlacePatrick Nielsen, Bags84
5th PlaceLeonard Hooke, Connyboy