2046 Los Angeles Box2Glory World Cup Lightweight youth Tournament (Week 3, December 2046 - Week 1, March 2047 ) - Completed

HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
ROUND 5
ROUND 6
ROUND 7
ROUND 8
ROUND 8A
1.(#1) Big Dan Gleebits, martb
168-53-a-?-?-?-?-?-?-?-?-?
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
1.(#16) Aladar Katona, Mediolanum
168-53-a-?-?-?-?-?-?-?-?-?
167.5-52-d-?-?-?-?-?-?-?-?-?
2.(#8) Tom fazza, shaun
168-53-a-?-?-?-?-?-?-?-?-?
152.5-54-a-?-?-?-?-?-?-?-?-?
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
2.(#9) Fluffy Fintan Ducks, Connyboy
152.5-53-d-?-?-?-?-?-?-?-?-?
152.5-53-d-?-?-?-?-?-?-?-?-?
3.(#4) Pera Pervo, DerAlte
168-53-a-?-?-?-?-?-?-?-?-?
153-52-a-?-?-?-?-?-?-?-?-?
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
3.(#13) Francesco De Lupino, xxflip
153-52-a-?-?-?-?-?-?-?-?-?
166.5-56-a-?-?-?-?-?-?-?-?-?
4.(#5) Kim Poulsen, Meldarien
153-52-a-?-?-?-?-?-?-?-?-?
149.5-52-a-?-?-?-?-?-?-?-?-?
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
4.(#12) weeble wobble, hawgfan
156.5-54-a-?-?-?-?-?-?-?-?-?
156.5-54-a-?-?-?-?-?-?-?-?-?
5.(#2) Richard Dean Anderson, luke83
168-53-a-?-?-?-?-?-?-?-?-?
150-52-a-?-?-?-?-?-?-?-?-?
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
5.(#15) Number One Gunn, sooners4life98
150-52-a-?-?-?-?-?-?-?-?-?
151.5-56-d-?-?-?-?-?-?-?-?-?
6.(#7) Rocky Graciano, pepper2008
150-52-a-?-?-?-?-?-?-?-?-?
155.5-52-a-?-?-?-?-?-?-?-?-?
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
6.(#10) Kasper Bruun, Bags84
149-52-d-?-?-?-?-?-?-?-?-?
32. Winner 31
149-52-d-?-?-?-?-?-?-?-?-?
7.(#3) Annie Giles, Bullan
150-52-a-?-?-?-?-?-?-?-?-?
165.5-55-d-?-?-?-?-?-?-?-?-?
32. Loser 31*
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
7.(#14) Ken Kixx , Ryanryn22
165.5-55-d-?-?-?-?-?-?-?-?-?
151.5-53-a-?-?-?-?-?-?-?-?-?
8.(#6) Keegan Roan, keeganpr
165.5-55-d-?-?-?-?-?-?-?-?-?
156-55-a-?-?-?-?-?-?-?-?-?
8.(#11) John Eastman, kpatrickr
156-55-a-?-?-?-?-?-?-?-?-?
160-55-d-?-?-?-?-?-?-?-?-?149-52-d-?-?-?-?-?-?-?-?-?153-52-a-?-?-?-?-?-?-?-?-?150-52-a-?-?-?-?-?-?-?-?-?
167.5-52-d-?-?-?-?-?-?-?-?-?
149-52-d-?-?-?-?-?-?-?-?-?
167.5-52-d-?-?-?-?-?-?-?-?-?153-52-a-?-?-?-?-?-?-?-?-?
152.5-54-a-?-?-?-?-?-?-?-?-?
156-55-a-?-?-?-?-?-?-?-?-?165.5-55-d-?-?-?-?-?-?-?-?-?
156-55-a-?-?-?-?-?-?-?-?-?
166.5-56-a-?-?-?-?-?-?-?-?-?
156-55-a-?-?-?-?-?-?-?-?-?
149.5-52-a-?-?-?-?-?-?-?-?-?
149.5-52-a-?-?-?-?-?-?-?-?-?165.5-55-d-?-?-?-?-?-?-?-?-?
152.5-53-d-?-?-?-?-?-?-?-?-?165.5-55-d-?-?-?-?-?-?-?-?-?
151.5-56-d-?-?-?-?-?-?-?-?-?
152.5-53-d-?-?-?-?-?-?-?-?-?
155.5-52-a-?-?-?-?-?-?-?-?-?165.5-55-d-?-?-?-?-?-?-?-?-?
155.5-52-a-?-?-?-?-?-?-?-?-?
156.5-54-a-?-?-?-?-?-?-?-?-?
156.5-54-a-?-?-?-?-?-?-?-?-?
151.5-53-a-?-?-?-?-?-?-?-?-?
156.5-54-a-?-?-?-?-?-?-?-?-?
160-55-d-?-?-?-?-?-?-?-?-?
160-55-d-?-?-?-?-?-?-?-?-?
ROUND 6B
156-55-a-?-?-?-?-?-?-?-?-?
5th Place
156.5-54-a-?-?-?-?-?-?-?-?-?
1st PlaceBig Dan Gleebits, martb
2nd PlaceAnnie Giles, Bullan
3rd PlaceRichard Dean Anderson, luke83
4th PlacePera Pervo, DerAlte
5th Placeweeble wobble, hawgfan