Leeds Pantheon of World Warriors Cruiserweight youth Tournament (Week 3, February 2042 - Week 1, May 2042 ) - Completed

HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
ROUND 5
ROUND 6
ROUND 7
ROUND 8
ROUND 8A
1.(#1) Hugh Jundies , martb
183.5-77-d-1-2-9-10-7-7-1-1-1-20-1
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
1.(#16) Seth Rollins, pepper2008
183.5-77-d-1-2-9-10-7-7-1-1-1-20-1
174.5-77-a-1-2-12-1-5-10-5-1-1-20-9
2.(#8) Vladamir Dracul, JerryWest
183.5-77-d-1-2-9-10-7-7-1-1-1-20-1
183.5-77-d-9-9-13-6-1-3-1-1-1-20-1
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
2.(#9) Walinwa Wakuniwe, oakley77
183.5-77-d-9-9-13-6-1-3-1-1-1-20-1
184-85-a-8-9-3-3-3-6-6-3-3-20-6
3.(#4) Richard Dean Anderson, luke83
183.5-77-d-1-2-9-10-7-7-1-1-1-20-1
165.5-77-d-3-5-7-11-5-5-5-1-1-20-5
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
3.(#13) fred cud, stetay2
165.5-77-d-3-5-7-11-5-5-5-1-1-20-5
166-77-a-8-11-5-4-4-4-4-5-6-20-7
4.(#5) Istvan Haza, Mediolanum
165.5-77-d-3-5-7-11-5-5-5-1-1-20-5
175.5-77-d-1-2-8-7-5-5-5-7-2-20-8
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
4.(#12) Keichi Take, alcegu9
167-77-a-10-17-8-3-3-6-1-1-1-20-5
167-77-a-10-17-8-3-3-6-1-1-1-20-5
5.(#2) Martin Maasikas, Tereise
169.5-77-a-7-20-10-4-9-1-1-1-1-20-1
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
5.(#15) Joshua Uso , kezz
169.5-77-a-7-20-10-4-9-1-1-1-1-20-1
168.5-77-d-5-5-7-1-7-7-5-3-3-20-9
6.(#7) Hoozyer Daddy, Fidel
169.5-77-a-7-20-10-4-9-1-1-1-1-20-1
167.5-87-a-6-20-5-1-14-1-1-1-1-20-4
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
6.(#10) Kaizer Austin, spurhot
167.5-87-a-6-20-5-1-14-1-1-1-1-20-4
167-81-a-6-11-5-6-4-4-5-3-5-20-6
7.(#3) Ferris Bueller, chaotikal
169.5-77-a-7-20-10-4-9-1-1-1-1-20-1
166.5-77-a-10-17-5-5-8-4-1-1-1-20-1
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
7.(#14) Pera Pervo, DerAlte
166.5-77-a-10-17-5-5-8-4-1-1-1-20-1
175-77-d-5-14-1-1-15-10-1-1-1-20-1
8.(#6) school tie, ironmike
166.5-77-a-10-17-5-5-8-4-1-1-1-20-1
166.5-79-d-14-3-9-3-4-3-1-1-2-20-4
8.(#11) James Green, MjEvanson123
166.5-79-d-14-3-9-3-4-3-1-1-2-20-4
184.5-79-d-7-14-4-5-4-4-5-5-3-20-4167.5-87-a-6-20-5-1-14-1-1-1-1-20-4165.5-77-d-3-5-7-11-5-5-5-1-1-20-5169.5-77-a-7-20-10-4-9-1-1-1-1-20-1
174.5-77-a-1-2-12-1-5-10-5-1-1-20-9
167.5-87-a-6-20-5-1-14-1-1-1-1-20-4
184-85-a-8-9-3-3-3-6-6-3-3-20-6167.5-87-a-6-20-5-1-14-1-1-1-1-20-4
184-85-a-8-9-3-3-3-6-6-3-3-20-6
167.5-87-a-6-20-5-1-14-1-1-1-1-20-4
166.5-79-d-14-3-9-3-4-3-1-1-2-20-4
166-77-a-8-11-5-4-4-4-4-5-6-20-7
166-77-a-8-11-5-4-4-4-4-5-6-20-7
166-77-a-8-11-5-4-4-4-4-5-6-20-7
175.5-77-d-1-2-8-7-5-5-5-7-2-20-8166.5-77-a-10-17-5-5-8-4-1-1-1-20-1
183.5-77-d-9-9-13-6-1-3-1-1-1-20-1166.5-77-a-10-17-5-5-8-4-1-1-1-20-1
168.5-77-d-5-5-7-1-7-7-5-3-3-20-9
167-81-a-6-11-5-6-4-4-5-3-5-20-6
167-81-a-6-11-5-6-4-4-5-3-5-20-6166.5-77-a-10-17-5-5-8-4-1-1-1-20-1
167-81-a-6-11-5-6-4-4-5-3-5-20-6
175-77-d-5-14-1-1-15-10-1-1-1-20-1
167-77-a-10-17-8-3-3-6-1-1-1-20-5
175-77-d-5-14-1-1-15-10-1-1-1-20-1
175-77-d-5-14-1-1-15-10-1-1-1-20-1
175-77-d-5-14-1-1-15-10-1-1-1-20-1
184.5-79-d-7-14-4-5-4-4-5-5-3-20-4
ROUND 6B
165.5-77-d-3-5-7-11-5-5-5-1-1-20-5
5th Place
175-77-d-5-14-1-1-15-10-1-1-1-20-1
1st PlaceMartin Maasikas, Tereise
2nd PlaceHugh Jundies, martb
3rd PlaceFerris Bueller, chaotikal
4th PlaceHoozyer Daddy, Fidel
5th PlaceRichard Dean Anderson, luke83