New York Golden Legacy Welterweight youth Tournament (Week 1, December 2040 - Week 3, February 2041 ) - Completed

HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
ROUND 5
ROUND 6
ROUND 7
ROUND 8
ROUND 8A
1.(#1) Charles Manson, Heather
152.5-59-a-20-20-1-1-5-5-1-1-1-20-1
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
1.(#16) Phil Light, bigmanchris
152.5-59-a-20-20-1-1-5-5-1-1-1-20-1
160.5-61-a-1-3-8-8-4-8-2-2-3-20-8
2.(#8) Tony Alvarez, Burner1819
152.5-59-a-20-20-1-1-5-5-1-1-1-20-1
171.5-62-d-4-20-5-3-5-4-6-4-4-20-5
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
2.(#9) liam taylor, stetay2
171.5-62-d-4-20-5-3-5-4-6-4-4-20-5
155-59-a-6-8-6-6-6-5-3-4-4-20-5
3.(#4) No Pants McGee, twiggy
152.5-59-a-20-20-1-1-5-5-1-1-1-20-1
179.5-59-a-1-20-10-10-2-1-1-1-1-20-12
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
3.(#13) Harcos Béla, Mediolanum
165.5-59-d-1-3-7-7-4-7-7-5-1-20-9
165.5-59-d-1-3-7-7-4-7-7-5-1-20-9
4.(#5) brian jones, chief
165.5-59-d-1-3-7-7-4-7-7-5-1-20-9
153.5-59-d-3-2-13-5-5-1-3-3-3-20-15
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
4.(#12) Matty Hall, Jord
153.5-59-a-10-5-4-2-10-6-6-2-1-20-3
153.5-59-a-10-5-4-2-10-6-6-2-1-20-3
5.(#2) Dexter Mcpunchy, mdex
155.5-59-d-5-2-5-13-7-7-1-1-1-20-1
155.5-59-d-9-2-1-1-11-10-7-1-1-20-6
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
5.(#15) Jared Morgan, Renegade
155.5-59-d-9-2-1-1-11-10-7-1-1-20-6
153-59-d-20-2-1-1-1-14-1-1-1-20-1
6.(#7) BamBam Biggins, JerryWest
155.5-59-d-5-2-5-13-7-7-1-1-1-20-1
155.5-59-d-5-2-5-13-7-7-1-1-1-20-1
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
6.(#10) Oliver Lawrie-Carruthers, danmc4023
155.5-59-d-5-2-5-13-7-7-1-1-1-20-1
32. Winner 31
155.5-59-d-7-20-7-5-4-6-2-1-2-20-6
7.(#3) ed burns, ironmike
155.5-59-d-5-2-5-13-7-7-1-1-1-20-1
161-60-d-14-3-9-3-3-4-3-1-1-20-3
32. Loser 31*
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
7.(#14) Neos Nearos, Pythia
161-60-d-14-3-9-3-3-4-3-1-1-20-3
177-59-d-1-2-20-10-1-1-1-1-3-20-1
8.(#6) Fionn The Unhuman Noonan, Connyboy
161-60-d-14-3-9-3-3-4-3-1-1-20-3
159-60-a-10-14-4-4-5-5-5-2-2-20-5
8.(#11) Brock Wall, Pestelis
159-60-a-10-14-4-4-5-5-5-2-2-20-5
155.5-59-d-1-14-10-1-10-1-10-5-1-20-10155.5-59-d-9-2-1-1-11-10-7-1-1-20-6165.5-59-d-1-3-7-7-4-7-7-5-1-20-9152.5-59-a-20-20-1-1-5-5-1-1-1-20-1
160.5-61-a-1-3-8-8-4-8-2-2-3-20-8
155-59-a-6-8-6-6-6-5-3-4-4-20-5
155-59-a-6-8-6-6-6-5-3-4-4-20-5159-60-a-10-14-4-4-5-5-5-2-2-20-5
155-59-a-6-8-6-6-6-5-3-4-4-20-5
159-60-a-10-14-4-4-5-5-5-2-2-20-5152.5-59-a-20-20-1-1-5-5-1-1-1-20-1
159-60-a-10-14-4-4-5-5-5-2-2-20-5
179.5-59-a-1-20-10-10-2-1-1-1-1-20-12
159-60-a-10-14-4-4-5-5-5-2-2-20-5
179.5-59-a-1-20-10-10-2-1-1-1-1-20-12
153.5-59-d-3-2-13-5-5-1-3-3-3-20-15161-60-d-14-3-9-3-3-4-3-1-1-20-3
171.5-62-d-4-20-5-3-5-4-6-4-4-20-5161-60-d-14-3-9-3-3-4-3-1-1-20-3
153-59-d-20-2-1-1-1-14-1-1-1-20-1
155.5-59-d-7-20-7-5-4-6-2-1-2-20-6
155.5-59-d-7-20-7-5-4-6-2-1-2-20-6161-60-d-14-3-9-3-3-4-3-1-1-20-3
155.5-59-d-7-20-7-5-4-6-2-1-2-20-6
153.5-59-a-10-5-4-2-10-6-6-2-1-20-3
153.5-59-a-10-5-4-2-10-6-6-2-1-20-3
177-59-d-1-2-20-10-1-1-1-1-3-20-1
153.5-59-a-10-5-4-2-10-6-6-2-1-20-3
155.5-59-d-1-14-10-1-10-1-10-5-1-20-10
155.5-59-d-1-14-10-1-10-1-10-5-1-20-10
ROUND 6B
165.5-59-d-1-3-7-7-4-7-7-5-1-20-9
5th Place
153.5-59-a-10-5-4-2-10-6-6-2-1-20-3
1st PlaceBamBam Biggins, JerryWest
2nd PlaceCharles Manson, Heather
3rd Placeed burns, ironmike
4th PlaceFionn The Unhuman Noonan, Connyboy
5th PlaceHarcos Béla, Mediolanum