Rome Rapture Heavyweight youth Tournament (Week 2, June 2036 - Week 4, August 2036 ) - Completed

HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
ROUND 5
ROUND 6
ROUND 7
ROUND 8
ROUND 8A
1.(#1) Terminal Head Wrench, groovsh8ker
184-88-d-12-5-5-4-8-7-1-1-1-20-2
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
1.(#16) Kieran Broderick, Yezu
184-88-d-12-5-5-4-8-7-1-1-1-20-2
181.5-88-a-1-11-7-17-5-1-1-1-10-20-1
2.(#8) Rick Jones, Repteel
184-88-d-12-5-5-4-8-7-1-1-1-20-2
205-88-a-1-11-10-10-6-1-2-1-1-20-10
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
2.(#9) Dance Dance Revolution, Connyboy
195.5-96-d-3-8-9-9-3-6-4-1-1-20-4
195.5-96-d-3-8-9-9-3-6-4-1-1-20-4
3.(#4) Riddick Bowe, RAYMANCINI
184-88-d-12-5-5-4-8-7-1-1-1-20-2
175-88-d-6-3-9-11-4-6-2-2-2-20-2
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
3.(#13) Jessie Bumidang, StalkerS
175-88-d-6-3-9-11-4-6-2-2-2-20-2
176-88-a-19-11-1-1-1-10-1-1-1-20-10
4.(#5) Krystian Chrzan, Archespor
175-88-d-6-3-9-11-4-6-2-2-2-20-2
173.5-88-a-8-2-5-4-8-4-6-2-2-20-13
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
4.(#12) Levi White, levi2100
175.5-88-a-20-2-10-1-1-1-1-2-1-20-1
175.5-88-a-20-2-10-1-1-1-1-2-1-20-1
5.(#2) Stringer Bell, luke83
206.5-90-d-3-5-11-3-6-6-5-1-1-20-7
206.5-90-d-3-5-11-3-6-6-5-1-1-20-7
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
5.(#15) George the Lord Forman, Copperdollar
206.5-90-d-3-5-11-3-6-6-5-1-1-20-7
205.5-98-a-15-20-1-1-10-1-1-1-2-20-1
6.(#7) Mean Joe, Ironmike44
206.5-90-d-3-5-11-3-6-6-5-1-1-20-7
175-88-a-12-8-4-4-8-4-6-4-3-20-1
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
6.(#10) Kalle Kula, Opalhead
175-88-a-12-8-4-4-8-4-6-4-3-20-1
32. Winner 31
194.5-94-d-9-9-3-3-5-5-5-3-6-20-6
7.(#3) Lucky Larry, Rico
206.5-90-d-3-5-11-3-6-6-5-1-1-20-7
174-88-d-8-5-5-9-5-7-7-1-1-20-2
32. Loser 31*
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
7.(#14) Rab Paterson, drama77
14205
190-94-d-3-9-3-3-9-12-3-4-2-20-2
8.(#6) Ilya Muromets, Yuri84
198.5-98-d-5-2-5-4-5-5-5-5-8-20-5
185.5-94-a-8-14-5-3-5-3-8-1-3-20-10
8.(#11) Eugene DeVille, genie111
198.5-98-d-5-2-5-4-5-5-5-5-8-20-5
198.5-98-d-5-2-5-4-5-5-5-5-8-20-5175-88-a-12-8-4-4-8-4-6-4-3-20-1175-88-d-6-3-9-11-4-6-2-2-2-20-2184-88-d-12-5-5-4-8-7-1-1-1-20-2
181.5-88-a-1-11-7-17-5-1-1-1-10-20-1
175-88-a-12-8-4-4-8-4-6-4-3-20-1
205-88-a-1-11-10-10-6-1-2-1-1-20-10175-88-a-12-8-4-4-8-4-6-4-3-20-1
205-88-a-1-11-10-10-6-1-2-1-1-20-10
175-88-a-12-8-4-4-8-4-6-4-3-20-1205.5-98-a-15-20-1-1-10-1-1-1-2-20-1
190-94-d-3-9-3-3-9-12-3-4-2-20-2
176-88-a-19-11-1-1-1-10-1-1-1-20-10
173.5-88-a-8-2-5-4-8-4-6-2-2-20-13
173.5-88-a-8-2-5-4-8-4-6-2-2-20-13
173.5-88-a-8-2-5-4-8-4-6-2-2-20-13205.5-98-a-15-20-1-1-10-1-1-1-2-20-1
195.5-96-d-3-8-9-9-3-6-4-1-1-20-4198.5-98-d-5-2-5-4-5-5-5-5-8-20-5
205.5-98-a-15-20-1-1-10-1-1-1-2-20-1
205.5-98-a-15-20-1-1-10-1-1-1-2-20-1
205.5-98-a-15-20-1-1-10-1-1-1-2-20-1205.5-98-a-15-20-1-1-10-1-1-1-2-20-1
194.5-94-d-9-9-3-3-5-5-5-3-6-20-6
205.5-98-a-15-20-1-1-10-1-1-1-2-20-1
175.5-88-a-20-2-10-1-1-1-1-2-1-20-1
174-88-d-8-5-5-9-5-7-7-1-1-20-2
174-88-d-8-5-5-9-5-7-7-1-1-20-2
174-88-d-8-5-5-9-5-7-7-1-1-20-2
185.5-94-a-8-14-5-3-5-3-8-1-3-20-10
ROUND 6B
175-88-d-6-3-9-11-4-6-2-2-2-20-2
5th Place
198.5-98-d-5-2-5-4-5-5-5-5-8-20-5
1st PlaceStringer Bell, luke83
2nd PlaceGeorge the Lord Forman, Copperdollar
3rd PlaceTerminal Head Wrench, groovsh8ker
4th PlaceMean Joe, Ironmike44
5th PlaceRiddick Bowe, RAYMANCINI